Despre Noi

managerDespre Bacia

PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI BĂCIA


LOCALIZARE

Comuna Băcia este situată în partea centrală a judeţului Hunedoara, învecinându-se la Nord/Vest cu oraşul Simeria, la Nord/Est comuna Turdaş, la Est comuna Mărtineşti, la Sud oraşul Călan, iar la Sud/Vest cu municipiul Hunedoara şi municipiul Deva, fiind delimitată ca unitate administrativ teritorială prin Lege.

Perimetrul în care sunt amplasate satele comunei Băcia, se situează de o parte şi de alta a râului Strei şi a şoselei naţionale DN 66 Tîrgu Jiu – Haţeg – Simeria, care face legătura între ţara Haţegului şi Valea Mureşului.

Aici Valea Streiului, este limitată de ultimele ramificaţii ale Munţilor Sebeşului pe partea dreaptă, iar pe partea stângă, de colinele din formaţia Poiana Ruscăi. Satele Băcia şi Tîmpa sunt situate pe partea stângă a Râului Strei, pe un teren aproape plat, iar satele Petreni şi Totia sunt situate pe partea dreaptă a Streiului, pe un teren destul de accidentat. Satul Totia este format propriu zis din două grupuri de case Totia Mare şi Totia Mică.

Amplasarea lor după punctele cardinale, este următoarea : satul Băcia este amplasat în partea de Sud/Vest a comunei, satul Tîmpa amplasat în partea de N/V, satul Totia amplasat în partea de N/E, satul Petreni amplasat în partea de S/E

SUPRAFAŢĂ ŞI RELIEF / TERITORIU

Comuna are o suprafaţă totală de 2934 ha care, după modul de folosire, este constituită din:

 • terenuri agricole – total = 2094,95 ha din care :
 1. Arabil – 1317,374 ha
 2. Păşuni şi Fâneţe naturale – 717,901 ha
 • terenuri cu vegetaţie forestieră (păduri) – 420,536 ha
 • terenuri acoperite cu ape şi stuf – 46,972 ha
 • terenuri aflate sub construcţii şi neproductive – 228,26 ha
 • căi de comunicaţii şi căi ferate – 86,47 ha

Râul Strei străbate teritoriul comunei în direcţia Nord – Sud, în care se deversează văile care coboară din dealurile apropiate. Canalul Moara, denumit şi Streiul Mic mărgineşte satele Băcia şi Tîmpa dinspre Est. Singurul centru de exploatare a resurselor naturale este balastiera situată pe malul stâng al râului Strei.

Comuna Băcia este străbătută de căi de comunicaţie feroviară şi rutieră de interes naţional şi european. Satele Băcia şi Tîmpa sunt situate pe tronsonul de cale ferată ce leagă România de Europa Occidentală, satul Băcia este străbătut de Drumul naţional 66.

Comuna Băcia este deservită de o reţea diversificată de căi de acces după cum urmează:

 • Calea ferată electrificată Simeria – Craiova cu oprire în staţia CFR Simeria Triaj, aflată pe teritoriul satului Tîmpa, gara şi halta aflate pe teritoriul satului Băcia, cale ferată ce deserveşte populaţia satelor Tîmpa, Băcia şi Petreni.
 • Şoseaua naţională modernizată E 79 ( DN 66 ) Târgu – Jiu – Haţeg – Simeria care traversează satul Băcia, la care are acces şi satul Petreni prin DC 50 Băcia – Petreni.
 • Drumul judeţean DJ 668/D Băcia – Tîmpa – Simeria care deserveşte satele Băcia şi Tîmpa, precum şi satul Petreni prin DC 50 Băcia – Petreni, asfaltat.
 • Drumul Comunal DC 44 Simeria Veche – Totia – Totia Mică; lungime 3,659 km , strat asfaltic
 • Drumul Comunal DC 50 Băcia – Petreni – Totia; lungime 6,7 km parţial asfaltat.
 • Drumul Comunal 45 DN7 Rîpaş – Totia; lungime 0,660 km pământ.
 • Drumul Comunal 46 Jeledinţi – Totia; lungime 1 km pământ.

Distanţa dintre satele componente ale comunei este următoarea :

 • | Băcia – Tîmpa pe DJ 668/D – 1,5 km |
 • | Băcia – Petreni pe DC 50 – 1,7 km |
 • | Băcia – Totia pe DN 66 şi DC 44 – 9 km |
 • | Petreni – Totia pe DC 50 – 4 km |

SCURT ISTORIC

Satele comunei sunt atestate documentar începând cu anul 1332, astfel despre existenţa localităţii Băcia se pomeneşte într-un document aflat la Castelul Huniazilor din Hunedoara, iar prima atestare documentară a satului Băcia este din anul 1332, satul Tîmpa este atestat documentar din anul 1404, satul Petreni este atestat documentar din anul 1425 iar satul Totia este atestat documentar din anul 1336.

Satele Petreni şi Totia se presupune că ar fi existat cu mult timp înainte. Aşezarea lor ne face să credem acest lucru. Au fost aşezate pe zona de dealuri ascunse în pădure, de unde se puteau observa eventualele pericole.

Pe la anul 800, se aminteşte de pietrarii care făceau pietre de moară mult căutate pe Valea Streiului şi în special în vechea Dacie, astăzi Ţara Haţegului. Aceşti pietrari locuiau pe locul actualului sat Petreni.

Relieful fiind felurit, satele Băcia şi Tîmpa sunt aşezate în lunca Streiului, iar satele Totia şi Petreni sunt aşezate în zona deluroasă, fapt care a permis dezvoltarea creşterii animalelor ca ocupaţie principală a locuitorilor.

Locuitori ai comunei au participat la marile evenimente istorice din viaţa poporului român, cum au fost : războaiele împotriva turcilor conduse de Iancu de Hunedoara, Răscoala lui Horia, Cloşca şi Crişan, Revoluţia de la 1848, Marea Unire de la 1 decembrie 1918 şi cele două războaie mondiale.

Evoluţia organizării administrative se regăseşte în documente începând cu secolul al XIV-lea în care se atestă apartenenţa satelor situate pe Valea Mureşului şi vărsarea Streiului în Mureş la Cetatea regală a Devei, organizare care s-a păstrat mai multe secole.

După Marea Unire de la 1918 comitatul Hunedoarei a devenit judeţ, la care au fost arondate actualele sate ale comunei Băcia. În cadrul judeţului satele au fost arondate administrativ unor plase. Satele comunei Băcia au fost arondate la plasa Deva.

În actuala componenţă, comuna Băcia a fost organizată teritorial la reforma administrativă din anul 1968.

POPULAŢIA COMUNEI

Populaţia comunei, potrivit este de 1876 locuitori, organizaţi în 633 gospodării. Din total locuitori, 1779 sunt români, 87 maghiari, 8 rromi şi 2 germani.

Structurată pe satele componente ale comunei Băcia, populaţia se prezintă astfel :

 • Satul Băcia are 739 locuitori, din care, 651 români,79 maghiari, 1 germani şi 8 rromi.
 • Satul Tîmpa are 749 locuitori, din care 744 români, 5 maghiari.
 • Satul Petreni are 288 locuitori, din care 265 români, 3 maghiari.
 • Satul Totia are 100 locuitori.

Populaţia activă a comunei este de 734 persoane din care 312 în satul Băcia, 282 în satul Tîmpa, 115 în satul Petreni şi 25 în satul Totia. Majoritatea populaţiei active lucrează în industrie, transporturi şi alimentaţie publică.