Informatii culturale si economice

SITUAŢIA SOCIO – ECONOMICĂ:

Este susţinută de societăţi private cu specific comercial sau de producţie. În economia comunei este preponderentă agricultura, reprezentată de proprietatea privată a gospodăriilor ţărăneşti individuale sau în asociaţii agricole.Un loc important în economia comunei Băcia este ocupat de către societăţile comerciale din diferite sectoare economice cum ar fi, transport feroviar prin Staţia CFR Simeria Triaj aflată pe teritoriul satului Tâmpa, transportului de mărfuri, construcţii industriale, prelucrarea lemnului, confecţii metalice şi tâmplărie, prelucrarea marmurei, a materialelor de construcţii (bolţari, prefabricate din beton, dale pavaj, ţiglă din ciment), turism prin cele trei Moteluri din satul Băcia şi casa Groza, confecţii din piele, târg lunar şi târgul anual BALŢATA ROMANEASCA, moară pentru furaje, alimentaţie publică şi comerţ, depozit Centrul Logistic si fabrica de faina proteica.

SITUAŢIA SOCIALĂ

 Populaţia comunei, potrivit recensământului din 2011 este de 1876 locuitori, organizaţi în 633 gospodării. Din total locuitori, 1779 sunt români, 87 maghiari, 8 rromi şi 2 germani. Structurată pe satele componente  ale comunei Băcia, populaţia se prezintă astfel : Satul Băcia are 739 locuitori,  Satul Tîmpa are 748 locuitori, Satul Petreni are 289 locuitori și   Satul Totia are 100 locuitori.

Populaţia activă a comunei este de 734 persoane din care 312 în satul Băcia, 282 în satul Tîmpa, 115 în satul Petreni şi 25 în satul Totia. Majoritatea populaţiei active lucrează în industrie, transporturi şi alimentaţie publică.Din 1064 persoane nesalariate, 215 sunt bărbaţi, 509 femei, tineri între 0-19 ani 340 ( 167 băieţi şi 173 fete), 375 persoane din totalul de 1064 sunt peste 65 de ani. Atât pensionarii cât şi persoanele neocupate au ca ocupaţie principală agricultura şi creşterea animalelor.

   SĂNĂTATEA

  În comună există un dispensar medical şi o farmacie, în cadrul căruia lucrează  un medic de familie, o asistentă, un medic stomatolog şi un farmacist, iar pentru medicina veterinară este un medic veterinar. Dispensarul nu dispune de aparatură medicala de actualitate, nu este mobilat corespunzător, iar clădirea şi utilităţile sale trebuie recondiţionate în cel mai scurt timp. Se impune aşadar ca una dintre priorităţi să fie atragerea de fonduri pentru crearea în comună a unei clinici medicale care să ofere servicii adaptate cerinţelor actuale, într-o clădire care să dispună de utilităţile necesare şi care să fie echipată cu aparatură medicală modernă – toateacestea pentru a asigura un acces facil la servicii medicale de calitate, prompte şi suficiente.

AGRICULTURA

 Suprafaţa agricolă de 2094,95 ha este utilizată în principal pentru cultura cerealelor şi a plantelor de nutreţ. Relieful fiind felurit, satele Băcia şi Tîmpa sunt aşezate în lunca Streiului, iar satele Totia şi Petreni sunt aşezate în zona deluroasă