Anunț finalizare proiect SMIS144288 ,,Achiziționare tablete școlare pentru dotarea Școlii Gimnaziale Băcia”