Concurs recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de inspector, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Băcia