Articole Primaria Bacia

ACTIVITATE CULTURALA BACIA

      Activitatea culturală în comuna Băcia este strâns legată de existența celor patru cămine culturale din satele comunei.
Prin definiţia sa, căminul cultural este o instituţie publică de cultură, un aşezământ cultural, fără personalitate juridică, fără scop lucrativ, care de regulă funcţionează sub autoritatea unui Consiliu Local – în cazul nostru Consiliul Local Băcia.

Căminul Cultural din Totia

 

În societatea românească de astăzi au avut loc shimbări majore, a apărut internetul, calculatoarele tot mai performante, telefoanele inteligente, lumea este tot mai sofisticată, nu mai este interes pentru cultură, în această lume Căminul Cultural mai are încă un rol important de jucat, ţinând seama de funcţia sa anterioară şi de rolul său de gazdă. Acesta trebuie să fie un spaţiu activ, secular, un spaţiu dedicat dezbaterilor, trebuie să umple golurile lăsate de instituţiile educaţionale şi comerciale conservatoare. De asemenea acestea trebuie să combată tendinţa de adoptare a unei perspective spiritualiste asupra culturii Române.

NEDEEA DE LA BĂCIA.

În fiecare vară, de regulă în luna iunie, în faţa Căminului Cultural din Băcia, se organizează tradiţionala Nedeie. Aceasta este o petrecere populară câmpenească de origine pastorală, fiind un bun prilej de întâlnire şi petrecere pentru toţi locuitorii satelor din comuna noastră. În trecut era obiceiul ca din toate satele învecinate să vină la localnicii din Băcia toate rudele apropiate pentru a se întâlni şi a petrece împreună. Cu această ocazie aceştia veneau cu căruţe cât mai frumos împodobite .Tradiţia se mai păstrează şi astăzi, doar că în locul căruţelor au apărut automobilele. Pentru a da o mai mare atractivitate acestei manifestări, sunt invitaţi aici formaţii şi interpreţi de muzică populară, care întreţin şi bine dispun pe toţi participanţii, şi bineînţeles, ca la orice petrecere românească, nu lipsesc micii şi berea.

ANUL NOU OBICEIURI ȘI TRADIȚII

        Perioada sărbătorilor de iarnă, începe pe la mijlocul lunii noiembrie odată cu începerea Postului Crăciunului. Acum lucrul la câmp s-a încheiat, roadele pământului sunt bine puse la adăpost, şi toată atenţia comuniţii se îndreaptă spre activităţile de pregătire a sărbătorilor de iarnă. Se organizează tradiţionala Şezătoare, şi încet-încet, oamenii se pregătesc pentru cea mai importantă sărbătoare religioasă a anului, cea a Naşterii Domnului. Cu această ocazie, la Căminele Culturale din Tâmpa şi Băcia se organizează spectacole de colinzi susţinute de elevii şcolii din comună şi de alte formaţii de colindători invitate aici. De asemenea, şi la slujbele religioase care au loc cu ocazia sărbătorii Crăciunului, la bisericile satelor, sunt invitaţi elevii şcolii pentru a interpreta colinzi tradiţionale româneşti. Cu această ocazie, pentru ei vine şi Moş Crăciun cu sacul încărcat de daruri.

     Păstrate cu sfințenie și învățate din generație în generație, tradițiile aduc urări de bine,sănătate și prosperitate tuturor. Dintre obiceiurile calendaristice cele mai răspândite şi mai spectaculoase, cu originea în credinţe şi mituri străvechi, sunt de bună seamă ciclurile legate de sărbătoarea Naşterii lui Iisus şi schimbarea anului. Crăciunul este polul în jurul căruia gravitează o multitudine de colinde, urări şi tradiţii specifice, care trimit spre vremuri demult apuse, dar ce se regăsesc, surprinzător, în contemporaneitate. În folclorul românesc Colindatul de Crăciun este cel mai important ciclu sărbătoresc popular tradiţional, cel mai bogat şi colorat prilej de manifestări folclorice. Deprinderea de a colinda, de a saluta cu mare bucurie Naşterea Domnului, de a-l  întâmpina cu urări, daruri, petreceri, cântece şi jocuri este străveche.

   Colindatul deschide amplul ciclu al sărbătorilor de iarnă. Repertoriul tradiţional al obiceiurilor româneşti desfăşurate cu ocazia Anului Nou, dar şi a Crăciunului cuprinde: colinde de copii, colinde de ceată (colindele propriu-zise), cântecele de stea, vicleimul, pluguşorul, sorcova, etc. Cele mai bogate, mai variate şi mai strălucitoare din punct de vedere artistic sunt, alături de pluguşoare, colindele de ceată. Caracterul esenţial al sărbătorii este bucuria şi încrederea cu care omul întâmpină trecerea de la anul vechi la anul nou, începutul unei noi perioade de vegetaţie, al unei noi etape în viaţa lui şi a sătenilor săi, a colectivităţii în care trăieşte. Farmecul melodiilor şi textelor poetice ale colindelor este inegalabil. Tinerei generaţii îi revine sacrul rol de a duce mai departe acest inestimabil tezaur popular.

BINECUVÂNTAREA BISERICII DIN TÎMPA

Astăzi, 26 noiembrie, pentru locuitorii din Tîmpa a fost o zi aparte. Asta deoarece aici au avut loc două evenimente deosebite, cu invitați speciali, Preasfinția Sa Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, Președintele Consiliului Județean Hunedoara Mircea Bobora, d-l deputat Laurențiu Nistor, d-na deputat Natalia Intotero, d-l primar Florin Alba. Primul eveniment deosebit a fost Binecuvântarea de către Preasfinția Sa Gurie a lucrărilor care s-au efectuat la biserica din Tîmpa, care au constat în înlocuirea pardoselii uzate și introducerea încălzirii în pardoseală. Aceste lucrări au fost făcute prin efortul d-lui primar Florin Alba și a preotului paroh Daniel Petruse. De altfel, acesta din urmă a primit de la Presfinția sa Gurie și titlul de Stravofor Iconom pentru implicarea sa în această frumoasă realizare. Cu această ocazie Părintele Episcop a săvârșit și Sfânta Liturghie în Biserica Parohială, și după cuvântul său de învățătură a înmânat mai multe diplome celor implicați în lucrărilor de aici precum și celor care au slujit de-a lungul mai multor ani această frumoasă Biserică. De altfel și Presfinția Sa a primit de la d-l primar, o diplomă de onoare pentru prezența sa aici.
Cel de-al doilea eveniment petrecut astăzi, a fost Sfințire Capelei morture din Tîmpa. Chiar dacă sunt anumite obiective despre care nu se vorbește prea des, datorită conotațiilor lor aparte, realizarea lor nu poate fi trecută cu vederea. Aceasta, atât datorită costurilor pe care le implică realizarea lor cât și datorită gradului de civilizație pe care-l aduc în viața comunității în anumite momente de cumpănă, și darea azi în folosință a acestei capele face parte din această categorie. Construirea în Tîmpa a acesteia , se datorează d-lui primar Florin Alba care s-a implicat în toate detaliile acestui frumos proiect, în realizarea construcției în sine, a părculețului care o încadrează precum și a parcării care o deservește.
După terminarea slujbei de Sfințire a capelei toți cei care au participat la aceste două evenimente, au fost invitați de către Părintele paroh Daniel Petruse, la Căminul Cultural din Tîmpa să ia parte la o masă oferită de d-l primar pentru sărbătorirea acestor realizări.

LA MULTI ANI DE SFANTUL ANDREI!!

Ziua de 30 noiembrie, este marcată în calendarul creștin-ortodox ca fiind una din cele mai importante sărbători românești. Este ziua în care îl sărbătorim pe Sfântul Andrei, ocrotitorul României și apostolul care a răspândit creștinismul pe teritoriul țării noastre.
Cu această ocazie, vă doresc ca sfântul căruia îi purtați numele, să vă ocrotească în fiecare zi, să vă aducă liniște și pace și să nu lase ca speranța să se stingă din sufletul dumneavoastră.

La mulți ani cu împliniri și momente frumoase în viitor!

Primarul Comunei Băcia,
Florin Alba

LA MULTI ANI ROMANIA!!!

Se împlinesc 99 de ani, de când la Alba Iulia, în ziua de 1 Decembrie 1918 s-a săvârşit într-o atmosferă înălţătoare, prin chibzuinţa matură a unui popor chemat să-şi hotărască soarta, cel mai însemnat act din istoria milenară, dramatică şi eroică a poporului român.
A fost momentul când într-o atmosferă de vibrantă însufleţire patriotică, Marea Adunare Naţională a votat în unanimitate istorică „Declaraţia de Unire cu Ţara”.
Pe bună dreptate, actul istoric de la 1 Decembrie 1918 reprezintă sărbătoarea de suflet a tuturor românilor, un simbol al împlinirii dorinţei de libertate şi unitate a poporului român.
De Ziua Naţională, se impune să rememorăm cu preţuire şi respect glorioasele fapte de vitejie ale eroilor neamului, spiritul de dăruire şi sacrificiu pentru împlinirea unui ideal viu – făurirea Statului Naţional Unitar având la bază unitatea de neam, limbă şi cultură.
La acest ceas sărbătoresc, cu gânduri curate şi sentimente deosebite, adresez tuturor locuitorilor comunei Băcia, sincere urări de bine, sănătate şi împliniri alături de familie și de cei dragi.

LA MULȚI ANI ROMÂNIA !

Cu stimă și respect,
Primarul Comunei Băcia,
Florin Alba

Documente necesare pentru emiterea certificatelor/autorizaţiilor

Pentru emiterea Certificatului de urbanism, solicitantul – orice persoană fizică sau juridică interesată – trebuie să depună la emitent o documentaţie care să cuprindă:
a) cererea-tip (formularul-model F.1 «Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism»), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:
1. elementele de identificare a solicitantului;
2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;
3. elementele care definesc scopul solicitării;

b) planuri topografice sau cadastrale cu indicarea imobilului şi a vecinătăţilor – teren şi/sau construcţii -, la scările 1:500, 1:2.000 sau 1:10.000, după caz, vizate de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, sau extras din planul cadastral al localităţii eliberat la cerere de autoritatea administraţiei publice locale, numai dacă lucrările de cadastru imobiliar edilitar au fost realizate în baza Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996,republicată, în două exemplare;

c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (4) din Lege, Certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, precum şi cerinţele urbanistice specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate, document care se eliberează, la cerere, oricărui solicitant – persoană fizică sau persoană juridică – nefiind necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate.
Se interzice emitentului să condiţioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism pentru imobilul în cauză, precum şi a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării.
Potrivit Legii, Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.