Comunicări acceptare oferte vânzare teren nr.2 și nr.3 din 29.05.2019