Lansare procedură simplificată SCN1087252 Furnizare de produse în cadrul proiectului ,,Achiziționare tablete școlare pentru dotarea Școlii Gimnaziale Băcia”

În data de 09.06.2021 a fost lansată procedura de achiziție a produselor necesare implementării obiectivului ,,Achiziționare tablete școlare pentru dotarea Școlii Gimnaziale Băcia”Formulare anexa cu fise tehnice Model de contract Băcia Caiet de sarcini Băcia cu factori evaluare pe loturi semn el