Raport procedură licitație concesiune teren în scopul edificării și operării unui parc fotovoltaic