Anunț intenție

Comuna Băcia intenționează să atribuie un contract de proiectare tehnică necesară obiectivului de investiții „REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂCIA. JUD. HUNEDOARA”, obiectiv finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiție 10.1.b, cod SMIS 124907,Caiet sarcini nr. 3664 din 21 sept 2020 Formulare aferente documentație corecte Referat necesitate proiectare POR Școala BăciaDALI Actualizat