COMPARTIMENTUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, RESURSE UMANE, JURIDIC , SPORT ŞI RECREERE