Buletin Informativ – Martie 2021, Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități