Anunț de participare pentru obținerea de fonduri nerambursabile din Bugetul Local 2021 pentru susținerea cultelor religioase