Anunț de participare simplificat SCN1032696/17.12.2018