Anunț intenție demarare achiziție echipamente IT proiect smis 124907 „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale – Școala Gimnazială Băcia, Jud. Hunedoara”

Invitație