Anunț participare simplificat SCN1034021/21.12.2018