Comunicare acceptare a ofertei de vânzare nr. 2 din 23 martie 2021