Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare nr.5 din 02 aprilie 2021