Comunicare de acceptare ofertă vânzare teren nr. 3 din 24 mart 2021