Comunicare de acceptare ofertă vânzare teren nr. 4 din 25 mart 2021