Demarare achiziție – depunere oferte necesare obiectivului de investiții „Modernizarea și extinderea sistemului de monitorizare video de pe raza Comunei Băcia – Județul Hunedoara”

Caiet de sarcini_sistem supraveghere video_Bacia Formulare + model contract, persoanele interesate pot depune oferte de preț prin e-mail ( primariabacia@yahoo.com) sau personal la sediul primăriei în plic sigilat.