Demarare procedură achiziție publică execuție lucrări pentru obiectivul „Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar, Comuna Băcia, Județul Hunedoara”