Lista preemptorilor, numărul 23/06 iulie 2020 Registru