Anunț de participare simplificat SCN1034021/21,12,2018