Anunț de participare (depunere proiecte) Legea nr. 350/2005