Anunț licitație publică concesionare teren în scopul edificării și operării unui parc fotovoltaic