Anunț participare licitație vânzare teren din domeniul privat al Comunei Băcia