Comunicare acceptare ofertă vânzare nr.5/24.09.2019