Comunicări acceptare oferte vânzare nr. 3,4,5 din 27 februarie 2020